Projekty trwające

Typ nowotworu Kod badania Wskazanie Substancja badana Ośrodek PI Kontakt Email Clinical trials (opis badania, kryteria włączenia)
Rak jajnika SOLO3 Wznowa platynowrażliwa po conajmniej 2 liniach platyny u nosicieli mutacji BRCA1/2 Olaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02282020
Olsztyn WSS
Rak jajnika ORZORO Leczenie podtrzymujące olaparibem u chorych po elektywnym leczeniu wznowy platynowrażliwej (HGS) u których zostanie wykryta mutacja germinalna lub somatyczna (chore ze stwierdzaną wcześniej mutacją nie wchodzą do badania) Olaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02476968
Rak jajnika ARIEL4 Porówanie rucaparibu do chemioterapii (paclitaxel weekly lub platyna) u chorych z mutacją genu BRCA z rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnej otrzewnej po 2 liniach chemioterapii (z co najmniej 6 miesięczną przerwą po I linii; z kolejną wznową co najmniej miesiąc od zakończenia ostatniej chemioterapii. A Study of Rucaparib Versus Chemotherapy BRCA Mutant Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer Patients Rucaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02476968
Olsztyn WSS
Rak jajnika ORCCYD Porównanie skuteczności leczenia Yondelisem w połączeniu z Caelyx’em (PLD) w porównaniu do monoterapii PLD u chorych z progresją choroby stwierdzoną na podstawie badań obrazowych po leczeniu drugiego rzutu z zastosowaniem schematu opartego na pochodnych platyny (jeżeli schemat leczenia zawierał PLD kwalifikują się do udziału w badaniu, jeśli progresja choroby wystąpi nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od otrzymania pierwszej dawki) A Study Comparing the Combination of Trabectedin (YONDELIS) and DOXIL/CAELYX With DOXIL/CAELYX for the Treatment of Advanced-Relapsed Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Cancer Trabectedyna Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01846611
Rak jajnika JEVALIN 100 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo awelumabu (MSB0010718C) w skojarzonym eczeniu z/lub chemioterapią u pacjentek z wcześniej nieleczonym nabłonkowym rakiem jajnika Avelumab Olsztyn WSS https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02718417?term=ovarian+cancer+Avelumab&rank=4