Członkowie

Członkowie

MAGODENT Sp. z o.o.
Białostockie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
COPERNICUS Wojewódzkie Centrum Onkologii
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Centrum Onkologii w Krakowie
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Szpital św. Rafała
Centrum Badań Klinicznych JCI, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej I Ginekologii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Ginekologii Onkologicznej I Ginekologii
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, im. św. Jana z Dukli, I Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. Prof. T. Koszarowskiega, Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemii Dziennej
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Klinika Ginekologii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Klinika Położnictwa i Ginekologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego, Kliniczny Oddział Onkologii