Spotkanie reprezentantów krajowych grup badawczych – ENGOT

W dniach 21-22 marca 2019r., we Frankfurcie odbyło się spotkanie reprezentantów krajowych grup badawczych – ENGOT. PGOG reprezentowali Przewodniczący Grupy, Doc. Radosław Mądry oraz koordynator Pani Magdalena Studnicka.

Podczas spotkania Grupy Operacyjnej ENGOT poruszono kwestie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (BREXIT), finansowania badań klinicznych akademickich ze środków krajowych służby zdrowia oraz ochrony danych osobowych uczestników badań klinicznych.

Podczas głównego spotkania członków ENGOT omówione zostały trwające badania kliniczne oraz zaangażowanie poszczególnych grup biorących w nich udział. Przedstawiony został raport z prac rady ESGO oraz sprawozdania poszczególnych grup roboczych.